INFJ / de diplomaat

Beroemde INFJ’s:  Carl Gustav Jung, Martin Luther King, Nelson Mandela, Madre Teresa, Nicole Kidman, Jimmy Carter, Mel Gibson, Goethe.


bigfootHet INFJ persoonlijkheidstype is zeer zeldzaam en maakt minder dan 1 procent van de bevolking uit. Desalniettemin drukken ze hun stempel op de wereld. Als diplomaten (NF) hebben ze een aangeboren idealisme en moraliteit, maar wat hen bijzonder maakt is hun bijkomende Plannende (J) eigenschap. INFJ’s zijn niet stilzittende dromers, maar mensen die in staat zijn om concrete stappen te zetten om hun doelstellingen te behalen en een duurzame positieve impact te maken.

INFJ’s hebben vaak als levensdoel om anderen te helpen. Maar alhoewel mensen met dit persoonlijkheidstype wellicht betrokken raken bij reddingsoperaties en liefdadigheidswerk, is hun werkelijke passie om aan de kern van het probleem te werken zodat er helemaal niemand gered hoeft te worden.

INFJ’s delen een heel unieke combinatie van eigenschappen: alhoewel ze bescheiden zijn, hebben ze sterk gevormde meningen en zullen ze onvermoeibaar vechten voor ideeën waar ze in geloven. Ze zijn besluitvaardig en wilskrachtig, maar zullen die energie zelden voor persoonlijk gewin inzetten. INFJ’s handelen met creativiteit, verbeelding, overtuiging en gevoel en niet om voordeel te behalen, maar om evenwicht te creëren. Gelijkheid en karma zijn voor INFJ’s heel aantrekkelijke ideeën, en veel van hen geloven dat niets de wereld meer zou helpen dan het toepassen van liefde en medeleven om de harten van tirannen te verzachten.

INFJ’s maken gemakkelijk contact met anderen en hebben talent om warme, gevoelige taal te gebruiken en op een menselijke manier te praten, in plaats van puur op logica en feiten gebaseerd. Het is niet vreemd dat hun vrienden en collega’s het idee krijgen dat ze rustige Extroverte typen zijn. Ze zouden er echter rekening mee moeten houden dat INFJ’s tijd voor henzelf nodig hebben om stoom af te blazen en op te laden, en zich niet teveel zorgen maken wanneer ze zich plotseling terugtrekken. INFJ’s besteden veel zorg aan andermans gevoelens en verwachten dat deze gunst wederkerig is. Soms betekent dat simpelweg hen een paar dagen met rust laten.

Het is heel belangrijk dat INFJ’s erom denken om voor henzelf te zorgen. Hun passie met betrekking tot hun overtuigingen is volledig in staat om hen voorbij hun breekpunt te leiden. Wanneer hun ijver uit de hand loopt kunnen ze uitgeput, ongezond en gestrest raken. Dit wordt met name duidelijk wanneer INFJ’s in een conflict verzeild raken en bekritiseerd worden. Hun gevoeligheid dwingt hen om er zoveel mogelijk aan te doen om dergelijke persoonlijke aanvallen uit de weg te gaan, maar wanneer de omstandigheden onvermijdbaar zijn, kunnen ze op zeer irrationele, onpraktische manieren terugvechten.

INFJ’s zien de wereld vol van ongelijkheid, en vinden dat dat niet zo hoeft te zijn. Geen ander persoonlijkheidstype is meer geschikt om een beweging op te zetten die een onrechtvaardigheid uit de wereld helpt, ongeacht hoe klein of hoe groot. Maar INFJ’s dienen altijd te herinneren dat, wanneer ze druk zijn met voor de wereld zorgen, ze ook voor henzelf moeten zorgen.

Bron: 16personalities.com