Drupal

Petra Stienen

12 november 2019
923 gelezen
"Of course you can make a website yourself... but trust me with Gigi you will save time and have a site that looks the way you really want it to look. Gigi is creative and

De Stormvogel

30 mei 2017
641 gelezen
Jolle Dijkstra: “Voor het maken en ontwerpen van een website die voldoet aan je wensen ben je bij DigiGigi op de juiste plek beland.” Update 30 mei 2017: Ik heb de website van De Stormvogel,

Terschellinger Bieren

27 april 2017
622 gelezen
Jolle Dijkstra: “Voor het maken en ontwerpen van een website die voldoet aan je wensen ben je bij DigiGigi op de juiste plek beland.” Op verzoek van de klant heb ik de Drupal 7x website

Rob van Scheers

12 juli 2016
593 gelezen
Rob van Scheers: “Gigi builds excellent websites @ highspeed for low costs – Rob van Scheers, another satisfied customer.” De website die ik voor auteur en cultuurreporter Rob van Scheers heb ontwikkeld, staat nu live

Omega

12 juli 2016
551 gelezen
Katrin Richter: “Gigi Schuiten developed my website www.trainingsbureauomega.com. She did that in a very professional, effective and constructive way. Gigi goes along with my idea and gives them a suitable form. The result is convincing.

Floor Borsboom

12 juli 2015
543 gelezen
Gebouwd in Drupal 7x is dit een voorbeeld van een website zonder overbodige toeters en bellen. De site is gebouwd in 2010 en ik heb tot 2015 het onderhoud verzorgd. De website wordt nu door

Kees Roorda

12 juli 2015
524 gelezen
Kees Roorda: “Mijn dank gaat uit naar Gigi Schuiten die voor een appel en een ei de website binnen twee weken in elkaar zette en handzaam maakte.” De website van Kees Roorda is ontwikkeld in

Andere Publieke Omroep

12 juli 2015
532 gelezen
Andere Publieke Omroep wilde een nieuwe vormgeving en een nieuw logo waarin het gezegde vijf voor twaalf en het medium televisie tot uiting kwamen. Voor deze maatwerksite is bovendien de inhoud van de oude website

TheaterCentraal.nl

12 juli 2010
605 gelezen
Als meeschrijvend hoofdredacteur van TheaterCentraal.nl heb ik van 2005 tot 2011 een flinke portfolio met cultuurjournalistiek opgebouwd met onder meer nieuwsartikelen, recensies, interviews, voorbeschouwingen en columns. Daarnaast stuurde ik een team van vrijwilligers aan en